lagerplass AskerHer finner du et sett med gode tips og regler når du vil lagre ting på den mest hensiktsmessige måten. Behov for lagerplass i Asker eller Sandvika området? Kontakt oss.

 • Sett de største og tyngste gjenstandene inn i lagerboden først og nederst. Og de lette øverst.
 • Store møbler kan kanskje settes på høykant i lagerboden.
 • Pakk småting i solide pappesker med teip rundt, slik at eskene ikke revner.
 • Tyngre ting er best å lagre i små esker så de ikke er så tunge å løfte. (Bøker, blader, arkiver etc)
 • Fyll eskene så mye som det er plass til. Halvfulle eller overfylte esker kan lett velte eller falle sammen.
 • Like esker stables sammen. Slik utnytter en plassen best.
 • Nummerer eller merk kartongene så det blir lettere å finne igjen det som er lagret, og sett opp en liste over det som er lagret.
 • Plasser det du ofte skal ha tak i nærmest døren, og spesielt verdifulle ting lengst vekk fra døren.
 • Ved demontering av møbler er det lurt å legge tilhørende skruer i poser å henge / teipe de på møblene
 • Ikke plasser tunge ting på sofaer eller madrasser.
 • Stable stoler på hverandre. Med stoff eller papir imellom. Sete mot sete.
 • Pakk bord / stol ben inn i bobleplast så unngår du riper og hakk i flytteprosessen.
 • Ikke stable/lene møbler mot utvendige vegger. Det kan hindre ventilasjon.
 • Fyll skuffer og skap etter at innflytting i lagerboden slik at plassen blir utnyttet best mulig.
 • Bruk bobleplast, tøy eller papir rundt eiendeler som kan knuses. Og ved bilder og speil, bør en pakke i spesialesker som så merkes som knuselige. Lagre dem stående.
 • Dyner og puter legges i søppelsekk, luften suges ut med støvsuger. Du vil oppnå en vakumeffekt og plassbehovet reduseres betraktelig.
 • Rengjør hageutstyr.
 • Ting som lukter sterkt skal ikke lagres i lagerboden uten at det er lufttett innpakket.
 • Tøm gressklipper og lignende for drivstoff.
 • Avrim kjøleskap og frysere og la dørene stå åpne, slik at det blir gjennomlufting.
 • Tøm vaskemaskinen helt for vann. Husk å rengjøre lofilteret FØR lagring
 • Ved flere lagerboder er det greit å ha en liste over hva som er i hver av lagerbodene.
 • Sett aldri våte eller fuktige gjenstander inn i lagerboden.
 • Det er forbudt å lagre brennbare gasser og væsker (propan, bensin, maling, etc.) samt eksplosiver i lagerboden.
 • Det er forbudt å lagre ferskvare. Tørrvarer kan lagres etter nærmere avtale med betjeningen

Har du behov for lagerplass Asker eller i Sandvika området? Kontakt oss i dag! Vi lagrer trygt og enkelt for private og bedrifter.